Screening
Medicover Szpital

Najlepsze lata Twojego życia mogą trwać dłużej!

500 900 905

Trudności
z zasypianiem

Brak energii

Rozdrażnienie

Szumy w uszach

Bóle stawów

Obciążenie
chorobami
układu
krążenia

Bóle głowy

Zawroty głowy

Zmęczenie i senność

Kołatania serca

Kłucie w klatce
piersiowej

Obciążenie
zawałem

Bóle
kręgosłupa

Obciążenie
cukrzycą

Nadwaga

Spadek libido

ScreeningScreening

Screening stanu zdrowia

Program szczegółowych badań diagnostycznych, realizowanych w zaledwie 1 dzień. Pozwala na ocenę stanu serca, naczyń wieńcowych, a takżezidentyfikować zagrożenia udarem mózgu, zawałem, miażdżycą, nowotworem prostaty czy jąder.

Dla osób które:

 • poważnie podchodzą do zdrowia
 • chcą kontrolować stanem swojego zdrowia
 • szanują swój czas i chcą uzyskać szybką, kompleksową diagnozę
 • miały w swojej rodzinie osoby, które chorowały na nowotwory lub choroby układu sercowo-naczyniowego

Screening Cardio

Kompleksowe badanie układu sercowo-naczyniowego, które pozwala określić ryzyko zawału serca.

Dla osób które:

 • są obciążone genetycznie chorobami układu krążenia
 • mają nadciśnienie tętnicze
 • maja ponad 40 lat i prowadzą mało aktywny tryb życia
 • mają nadwagę (BMI >25)

Wypełnij formularz

Koszt badania możesz rozłożyć na raty - sprawdź »

MediRaty to pierwszy w Polsce, sprawdzony już w tysiącach gabinetów, klinik i szpitali system finansowania usług medycznych.

Pacjenci mogą w ciągu 15 minut sprawdzić swoją zdolność kredytową i rozpocząć finansowanie swojego leczenia.
Wystarczy, że pacjent skontaktuje się z konsultantem MediRat pod numerem telefonu 801 000 265, 22 349 97 24, lub za pośrednictwem formularza.

Szpital Medicover umożliwił swoim pacjentom realizację usług w systemie ratalnym. Od grudnia 2014 roku pacjenci naszej placówki mają możliwość skorzystania ze wszystkich usług bez angażowania własnych środków finansowych.

Medicover SzpitalUmów wizytę
500 900 905
Infolinia dostępna:
poniedziałek - piątek: 7.00-21.00
sobota - niedziela: 8.00-18.00
Klinika Medycyny Wellness
Szpital Medicover
Al. Rzeczypospolitej 5
02-972 Warszawa
(Miasteczko Wilanów)

Copyright © Medicover 2017

Polityka Prywatności Medicover Sp. z o. o.

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Medicover Sp. z o. o. ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Medicover Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe i wrażliwe w oparciu o przepisy prawa, m.in.:

 • Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
 • Ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Ustawę o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.

Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Medicover Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa informuje, iż jest Administratorem Państwa Danych Osobowych.

Dane osobowe

Dane podane przez Państwa bądź uzyskane w celu wykonywania umowy o świadczenie medyczne lub niemedyczne będą przetwarzane przez Medicover Sp. z o. o w celu: świadczenia usług medycznych, zarządzania usługami medycznymi, świadczenia benefitów niemedycznych, wystawienia faktury, rachunku, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, marketingu produktów własnych oraz archiwalno – statystycznym.

Podanie danych w kwestionariuszach na stronach www Medicover Sp. z o.o. jest w każdym przypadku dobrowolne, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi (art. 32 ustawy z dnia29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych) Klient ma prawo:

 • dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania
 • informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych,
 • otrzymania informacji o udostępnianiu danych osobowych podmiotom określonym w przepisach prawa.

Realizacja powyższych uprawnień możliwa jest za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta (dok@medicover.pl).

Aktualizacji danych teleadresowych (adresu e-mail oraz nr telefonu kontaktowego) możecie Państwo dokonać w każdej chwili przy użyciu platformy Medicover OnLine.

Zasady korzystania z platformy dostępne są na naszej stronie WWW pod adresem: online.medicover.pl/pdf/Informacje_o_Medicover_OnLine_PL.pdf

Możliwość zmiany pozostałych danych ma miejsce na recepcji w każdym Centrum Medicover. Zmiana danych osobowych może być dokonana jedynie przez upoważnionego pracownika Medicover w warunkach autoryzacji zmian przez Klienta (własnoręczny podpis Klienta na formularzu zmiany danych osobowych).

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

W Medicover Sp. z o. o za nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych Klientów odpowiada Administrator Bezpieczeństwa Informacji, powołany drogą uchwały przez Administratora Danych Osobowych. ABI został zarejestrowany w GIODO.

Polityka Bezpieczeństwa oraz proces zarządzania bezpieczeństwem informacji

Proces bezpieczeństwa informacji został zbudowany i certyfikowany w oparciu o wymagania normy ISO 27001:2013 oraz uzupełniony o wymagania prawa polskiego regulującego proces przetwarzania i ochrony danych osobowych i medycznych.
Kierownictwo Medicover zapewnia pełne wsparcie dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i deklaruje, że wszyscy pracownicy spółki Medicover przechodzą pełne szkolenie z obowiązujących zasad bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych i medycznych. Ponadto wszyscy pracownicy Medicover zostali upoważnieni przez Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych osobowych i zobowiązani są do stosowania wytycznych Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym. Efektywności i skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji weryfikuje się kwartalnymi i corocznymi weryfikacjami zgodności SZBI z wymaganiami międzynarodowego standardu oraz wymaganiami prawnymi, a co roku przeprowadza się pełen niezależny audyt systemu SZBI.
Szczególny nacisk kładzie się na kontrole dostępu do danych osobowych i informacji medycznych oraz do systemów informatycznych przetwarzających te dane. Każdy pracownik posiada indywidualny dostęp, profilowany zgodnie z zasadą „need to know”, co oznacza, że do przetwarzania danych i informacji dopuszczone są wyłącznie osoby pracujące na stanowiskach, dla których dostęp do danych / informacji został zdefiniowany, jako uzasadniony i niezbędny do wypełniania obowiązków służbowych pracownika.

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych. Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są własnością Medicover Sp. z o.o.  i są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji. W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać. Więcej informacji zawiera Polityka Cookies.

Udostępnianie danych podmiotom trzecim:

Medicover Sp. z o. o. nie ujawnia danych osobowych osobom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba, że obowiązek ujawnienia wynika z obowiązującego prawa (m. in. ZUS, policja, sąd, prokuratura). Medicover Sp. z o. o.  zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

Zatwierdził: Zarząd Medicover Sp. z o.o.
Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Polityka wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych Medicover (Medicover Sp. z o. o. oraz Medicover Försäkrings AB (publ.) Spółka Akcyjna).

Nasze witryny mogą wykorzystywać pliki „cookies” które służą identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszych serwisów. Pliki te zapewniają poprawne działanie Witryny.

Pliki cookies to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. Zazwyczaj zawierają one nazwę witryny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki Cookies stosowane w serwisach Medicover nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Gromadzenie danych:

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane treści identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również między innymi:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Medicover nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Medicover. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są używanie, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Dane gromadzone są również w celu:

 • dopasowania treści reklam emitowanych w serwisie,
 • mierzenia ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics – więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008,
 • wykorzystania mechanizmu ankiety badającej preferencje użytkownika,
 • mierzenia skuteczności prowadzonych akcji w sieci reklamowej Google,
 • dopasowania treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing).

Wykorzystywanie danych:

Zebrane dane przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Medicover. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Rodzaje plików cookies:

Dla poszczególnych serwisów Medicover wykorzystujemy następujące pliki cookies:

Działanie cookieCel
Działanie podstawoweTego rodzaju pliki cookie są niezbędne do zarządzania Witrynami. Pozwalają nam one rozpoznać, jakim typem abonenta jesteś i zapewnić zgodnie z tym odpowiednie usługi.
Działanie / AnalitykaUżywamy tych plików cookie żeby analizować, jak nasze witryny są dostępne, używane i jak działają. Te informacje są nam potrzebne do utrzymywania, zarządzania i ciągłego ulepszania naszych usług.
FunkcjonalnośćTe pliki cookie pozwalają nam na zarządzanie pewnymi funkcjami naszych witryn zgodnie z Twoimi ustawieniami. Oznacza to, że kiedy kontynuujesz używanie witryny lub powrócisz do jej używania, możemy dostarczyć Ci nasze usługi w taki sposób, w jaki zaznaczyłeś, aby były dostarczane poprzez rozpoznanie Twojej nazwy użytkownika (np. jeśli witryna wymaga logowania, Użytkownik nie musi na każdej podstronie witryny ponownie wpisywać loginu i hasła).

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" to pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia witryny lub przeglądarki internetowej. Cookies „stałe" są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Zablokowanie plików cookies:

W celu zablokowania przesyłania tego plików typu „cookies”, należy zmienić ustawienia wykorzystywanej przeglądarki tak, by odmawiała lub usuwała określone pliki cookie. Poniższe linki zawierają informacje, jak dostosować ustawienia w powszechnie używanych przeglądarkach:

Uwaga: Prosimy pamiętać, że w wyniku zablokowania plików „cookies”, niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.